ÅSA CEDERQVISTGustavsbergs Konsthall
29 maj–4 juli 2021
States of Becoming
– ett utforskande i lek, tillit
och
vardagens magiJag är intresserad av det mångbottnade och de komplexa i tillvaron och inom människan. Vad händer när en släpper taget, och omfamnar ovissheten och det icke-rationella? Jag vill gestalta en närvaro och nerv av uppriktighet, bortom självcensur och reson.

Under många år har jag utvecklat och praktiserat en improviserande metod, både i samarbete med andra och på egen hand. Jag har frågat mig; Hur kan jag producera färdiga verk som samtidigt rör på sig, får dig att känna, leva och bli närvarande? Hur kan jag visa på det språk som hamnar i mellan- rummen – och att jag tänker på kropp, system, matsmältning och lek som del av samma spelplan? Hur kan jag visa att krisen är lika närvarande som tillfredsställelsen, men i olika lager? Ett uttryck som omfamnar språk i alla dess aspekter, såsom i dialogen mellan material, taktilitet eller rörelser likaväl som genom gester och ord.

Ur detta kommer mitt intresse för leken, som exempel på tillstånd av närvaro, icke-kontroll och hängivelse. Lekens grundpremisser går inte att förhandlas om. Du måste vara fullt närvarande och du måste känna tillit till situation och person. För de flesta barn i fyra års åldern kan denna lekprocess liknas vid ett rinnande vatten där leken rör sig obehindrat mellan det ena och det andra – och det går oftast undan. Leken kan även pausas abrupt för mat eller liknande för att sedan helt obehindrat tas upp igen, framåt och vidare mot fortsatta vindlingar. Tyvärr glömmer vi denna förmåga och vi uppmuntras inte alltid till att hålla den vid liv. Men förmågan till lek kan alltid läras upp igen. Bara släpp taget och låt dig svepas med, tänk inte på vad, varför, hur – utan hänge dig bara i en öppenhet och ett närvarande. Lekens kraft är oerhört stark och är något att ösa ur, i motgång som framgång, livet igenom.
Mer än någonsin behöver vi odla ett motstånd mot ett alltmer fördummande, överrationaliserat och algoritmstyrt samhälle! Förmågan till ett rörligt tänkande är det som kommer att skilja oss från maskinerna. Att vi faktiskt kan leka med begreppen och ta oväntade mentala språng. När vi slår av det rationella tänkande öppnas nya möjligheter. Det är därför inte konstigt att många av de bästa idéerna och uppfinningar uppkommer i fikapausen eller i vila. Leken kan också hjälpa oss också att träna på rädslor och faror som gör oss beredda när vi sen möter dem. Prova på att hoppla ett steg när du går till bussen, gå baklänges, eller prova gungan du inte rört sen du var liten. Livet erbjuder många motgångar, fler för vissa, men att hitta en öppning till lekfullhet kan skapa stor skillnad.

States of Becoming skildrar tillstånd av lekfullhet, sårbarhet, mod och starka känslor och utställningens verk resonerar på olika sätt kring mentala, kroppsliga och materiella tillstånd och transformationer. I stora drag består utställningen av tre delar: Det filmbaserade verket Mama Dada Gaga och appen Amorph Real samt den stora salens samlade verk som tillsammans manifesterar kris och uppbyggnad, vila och destruktion.

– Åsa Cederqvist, maj 2021
Konstnär
Åsa Cederqvist

Text
Sara Rossling
Åsa Cederqvist
Fotograf
Lisa Björk
Åsa Cederqvist

Grafisk formgivare
Lina Forsgren

Ladda ned AR-appen Amorp Real    

© 2021 Åsa Cederqvist All rights reserved